Přeskočit na obsah

About Kekel

Z několika málo zkušeností bylo jasné, že mít svůj blog je v dnešní době (nejen) v tomto virtuálním světě velmi důležitá věc, která do budoucna představuje obrovský potenciál a zároveň znamená mnohem víc, než je profil na Facebooku, který zcela rozhodně není důstojnou virtuální existencí a proto se snažím vyvarovat oficiálnímu členství v něčem takovém.

 

 

A proč zrovna Kekel?

Protože věci kolem nás rozhodně nejsou růžové a to co se ve světě děje, je kekel. Asi o tom taky budu psát i zde. Rozhodně nechci konkurovat společnostem nebo lidem, jejichž názvy se o slovo Kekel opírají a přišli s ním o mnoho dříve. K takovému názvu by se nikdo nepřiklonil :) Nicméně se pojem Kekel za dlouhá léta již tak dobře asocioval s tímto blogem, že nebyl, není a nejspíše ani nebude potřeba rebrand.

Vím, že jsem tím ubral trochu slávy pražské punkové kapele, budiž mi tedy omluvou to, že na ně odsud odkazuji :)

Slovo kekel obecně ve společnosti znamená cosi nechutného, nepřijatelného, prostě opak líbivého nebo estetického. V podstatě si ke slovu kekel můžete přiřadit veškeré nepříjemné nebo negativní vlastnosti.

Výraz kekel budou mnozí spojovat s hudbou i obrázky, které vám budu pouštět nejen na těchto stránkách, ale i na party z gramofonů :)

Kekel v roce 2018 započal druhou dekádu své existence a věřte, že v tom hodlá pokračovat minimálně ještě jednu :)

Kekel vás vítá